Annuleringen in verband met Corona pandemie. 

This page was last modified on 16/03/2020 at 19:35.

Op zondag 15 maart 2020 is door de Staff en het dagelijks bestuur van Westland Diving besloten tot een tijdelijke algehele sluiting van trainings- en sociale activiteiten. Dit naar aanleiding van de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Aanvullende maatregel RIVM, zondag 15-03-2020   

Samen met veel sport- en duikverenigingen neemt Westland Diving hierin  het voortouw, een voorbeeld te zijn bij het indammen van het COVID-19 virus. De lessen, introduktieduiken en trainingen in onze praktijktrainingslocatie Sportcentrum Vreeloo zijn met onmiddellijke ingang tot een nader te bepalen tijdstip gestaakt. Het virus zou zich mogelijk sneller kunnen verspreiden in ruimtes met (sterk) verhoogde luchtvochtigheid, alsmede een langere levensduur kunnen hebben buiten het lichaam of lichaamseigen vloeistoffen.
Optisport Sportcentrum Vreeloo had op het moment van dit besluit nog geen sluiting betracht, echter op zondagmiddag 15 maart heeft het RIVM binnen 30 minuten sluiting opgelegd aan sport-, en horeca accomodaties.
Westland Diving wil geen deel zijn van een verpreidingsketen. De tijdelijke sluiting is niet door de overheid opgelegd maar een intern besluit.

Trainingen (NOC*NCF)

( citaat:) Sportkoepel NOC*NSF heeft de sportbonden geadviseerd om naast de wedstrijden alle andere clubbijeenkomsten af te gelasten, in ieder geval tot en met 31 maart. Het gaat bijvoorbeeld om trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen. De sportbonden nemen hier zelf een besluit over en zullen hun leden hierover informeren. Meer informatie is te vinden op de website van NOC*NSF of de website van de betreffende sportbond. Ook kan informatie worden ingewonnen bij de GGD.

 

Ons Huisrif

Trainingslocatie "Ons Huisrif" is gesloten tot nadere berichtgeving.

Activiteitenkalender

De Westland Diving agenda is gedurende de sluitingsperiode niet zichtbaar op deze website.
Alleen actieve leden kunnen de agenda nog raadplegen via "Mijn WD" en de App.

Het RIVM

Een richtlijn is een verplichting waarvoor (nog) geen aangenomen wet bestaat. Men is verplicht deze op te volgen.
In de Landelijke richtlijn inzake COVID-19 wordt een bedrijf of vereniging (nog) niet tijdelijke sluiting opgelegd. 
Update: zondag 15-3 zijn landelijk alle sportaccomodaties en horeca door het RIVM gesloten.

Wat heeft dit voor gevolgen?

Op dit moment zullen geen persoonlijke- en groepstrainingen mogelijk zijn. Cursisten hebben meer tijd om de theorie eigen te maken, examens zijn uitgesteld. Met cursisten zal bij het afzwakken van de maatregel (afname van verspreidingsrisico) persoonlijk contact worden opgenomen voor een nieuwe planning.
Het huren van materialen is mogelijk, expliciet op afspraak. Er zal bij uitzondering toegang zijn tot het materiaaldepot.
Voor het retourneren van gehuurde uitrustingstukken kan Westland Diving bij overheidsbepalingen (overmacht) géén extra huur vragen voor periode van sluiting.
Perslucht blijft beschikbaar via de vulautomaat. Gebruikt u alstublieft ALLEEN €0,50 muntjes.
Special Air (Nitrox, Trimix en 300bar) blijft mogelijk binnen de mogelijkheden van het moment. Hiervoor zal een aanvraag moeten worden gedaan.

Wat betekent dit voor mij?

Westland Diving is géén bedrijf maar een vereniging. Het toekomstrisico is voor mij minimaal.
Mijn lidmaadschap van Westland Diving blijft doorlopen. 
Geplande (of betaalde) activiteiten worden opgepakt bij afname van het verpreidingsrisico (door het RIVM bepaald) en hierover word ik in de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
Westland Diving blijft onbeperkt bereikbaar via het  contactformulier en telefonisch.

Deze pagina wordt bijgewerkt bij veranderingen van situatie, regelgeving of besluiten.